Pôžička Poštová banka do 7 000 Eur

Podmienky pre získanie pôžičky

 • vek od 18 do 70 rokov

 • trvalý pobyt v SR

 • zamestnanec s dĺžkou zamestnania viac ako 3 mesiace

 • živnostník

 • starobný dôchodca do 70 rokov

 • výsluhový dôchodca do 70 rokov

 • invalidný dôchodca od 35 do 70 rokov

Ako príjem je akceptovaný aj vdovský a vdovecký dôchodok od dovŕšenia veku 52 rokov.

 

Parametre pôžičky

 • výška pôžičky od 400 € až do 7 000 €

 • splatnosť pôžičky od 1 do 6 rokov

 • mesačná splátka od 13 €

 • vyplatenie pôžičky do 2 000 € aj v hotovosti

 • bez potvrdenia o príjme (pre osoby pracujúce v SR)

 • na čokoľvek

 • bez ručiteľa

 • bez potvrdenia o príjme